Onsdagsherrerne

Onsdagsherrerne er en klub for mandlige medlemmer af Blåvandshuk Golfklub, der har mulighed for at spille golf i dagtimerne. Vi spiller hver onsdag 18 huller med gunstart kl. 09:00 (i vintersæsonen kl. 10).

Alle med et dokumenteret handicap 54 eller derunder kan deltage.

Der betales et årligt kontingent for sæsonen fra april til og med oktober, hvor der spilles om præmier. Gæstespillere er velkomne og betaler 20 kr. pr. gang i betalingssæsonen, men deltager ikke i præmieuddelingen.

Den sidste onsdag i måneden spilles en fælles match med Ho-Pigerne på hjemme- eller udebane.

For yderligere information læs klubbens Vedtægter og Spilleregler samt program for årets matcher.

Formand    :        Mogens Jensen        tlf. 29715547            mail:  mjporsevej@gmail.com

Sekretær    :        Frans Østergaard    tlf. 40739343          mail:  frans.b.oestergaard@gmail.com

Kasserer    :        Sigfred Hansen        tlf. 40749425            mail:  sigfred@hansen.dk

Festudvalg:         Kristian Wolff         tlf. 30299394          mail: kristian.wolff@gmail.com

Festudvalg:         Arne Georgsen        tlf. 21687319          mail: famgeorgsen@esenet.dk

Vedtægter:     Vedtægter NOV 2023

Regelsæt:        Regelsæt FEB 2024

Spilleplan:       Spilleplan 2024