Onsdagsherrerne

Onsdagsherrerne er en klub for mandlige medlemmer af Blåvandshuk Golfklub, der har mulighed for at spille golf i dagtimerne. Vi spiller hver onsdag 18 huller med gunstart kl. 09:00 (i vintersæsonen kl. 10).

Alle med et dokumenteret handicap 54 eller derunder kan deltage.

Der betales et årligt kontingent for sæsonen fra april til og med oktober, hvor der spilles om præmier. Gæstespillere er velkomne og betaler 20 kr. pr. gang i betalingssæsonen, men deltager ikke i præmieuddelingen.

Den sidste onsdag i måneden spilles en fælles match med Ho-Pigerne på hjemme- eller udebane.

For yderligere information læs klubbens Vedtægter og Spilleregler samt program for årets matcher.

Formand    :        Mogens Jensen,     tlf. 29715547,  mail:  mjporsevej@gmail.com

Sekretær    :        Frans Østergaard,  tlf. 40739343, mail:  frans.b.oestergaard@gmail.com

Kasserer    :        Ole Rahbek,             tlf. 21404386,  mail:   olerahbek43@gmail.com

Festudvalg:         Kristian Wolff         tlf. 30299394, mail: kristian.wolff@gmail.com

Festudvalg:         Arne Georgsen        tlf. 21687319,  mail:  famgeorgsen@esenet.dk

Vedtægter:      Vedtægter Nov 2021

Regelsæt:     Regelsæt 01.12.22

Spilleplan:      Spilleplan 2023