Kaninklubben

Blåvandshuk Golfcenter.

Kaningolf
Kaningolf er åben for alle, og der spilles 9 huller hver tirsdag.

Scorekort skal være afleveret senest 17:15 og der slås ud kl. 17:30.

Kaningolf er en klub i klubben dog uden vedtægter.

Formål:

Formål med Kaninklubben:

  • at give kaniner/nybegyndere mulighed for at spille sig ned i handicap sammen med golfspillere i samme handicap gruppe
  • at give kaniner/nybegyndere mulighed for at lære golfklubben at kende
  • at vænne kaniner/nybegyndere til at spille med andre golfere på tværs af alder og handicap
  • at have et forum for golfere, der har interesse i at hjælpe kaniner godt på vej
  • at få regelteorien og etiketten omsat i praksis på stor bane samt hjælp til scorekortet

Vi betaler 10 kr. for at deltage. Pengene bruges til præmier. Den første tirsdag i hver måned, spiser vi sammen i restauranten. Ved point-lighed er det spilleren med det højeste handicap, der vinder.

Sæsonstart: Første tirsdag i april

Afslutning:   Første tirsdag i oktober.

Til årets sidste match vil der være opslag med tilmelding til match og til spisning. Deltagelse kan denne dag KUN ske efter forudgående tilmelding.

Ansvarlig:

Lars Nissen | 28 32 05 78 | golfnissem@live.dk

Finn Hedegaard | 99 55 86 32 | finhe@outlook.dk