Hjorteklubben

Klubbens formål: At samle klubbens medlemmer, på alle niveauer, for at spille Golf og for at fremme sammenholdet i klubben.
Ingen medlemsbegrænsning. Alle med DGU medlemskort er velkommen.
Der spilles hver søndag.
I sommerhalvåret fra 1. april til 30. september spilles kl. 10.00
I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts spilles kl. 10.00 (når der er anden match i på banen spilles der ikke) Scorekort afleveres 15. min. før, hvor holdene sammensættes på tværs af de fremmødte handicaps, således at spillet kan afvikles uden unødig ventetid.
Hver spiller betaler kr. 20 for at spille med.
Efter endt spillerunde findes vinderen.

Der betales kun i sommerhalvåret frem til generalforsamlingen, og der er kun præmier i sommerhalvåret
Præmierne købes hovedsageligt ved klubbens sponsor.
Der kan kun vindes præmie 1 gang i mdr. pr. spiller.
Evt. overskud kan anvendes som tilskud til Klubfesten eller hvad bestyrelsen afgør.
Hjorteklubben kan deltage i diverse matcher der bliver tildelt klubben.
Love og regler: Hjorteklubben forpligter sig til at følge de angivne regler under Dansk Golf Union og Blåvandshuk Golfklub.

Bestyrelse: Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen.
Der afholdes generalforsamling en af de  første søndage i oktober.

Ansvarlig:

Navn Telefon
Ina Christensen 20581610
ejvina48@gmail.com