Hjorteklubben

Klubbens formål: At samle klubbens medlemmer, på alle niveauer, for at spille Golf og for at fremme sammenholdet i klubben.
Ingen medlems- eller handicapbegrænsning. Alle med DGU medlemskort er velkommen.
Der spilles hver søndag kl.10

(Når der er anden klubmatch på banen spilles der ikke i Hjorteklubben)

Scorekort afleveres 15. min. før, hvor holdene sammensættes på tværs af de fremmødte handicaps, således at spillet kan afvikles uden unødig ventetid.

Der skal altid betales match gebyr på 20.00 kr. såfremt, der spilles om præmier, uanset på hvilken tidspunkt af året der spilles. Det kan dog forekomme, at der spilles om præmier i vinter halv året 1 oktober til 1 april.

Præmier købes hovedsageligt ved klubbens sponsor.

Efter endt spillerunde findes vinderen.
Der kan kun vindes præmie 1 gang i mdr. pr. spiller for point Der giver følgende præmier: 1-10 spiller1.fl. Vin, 10-15 spiller 2 fl. Vin, over 15 spiller 3 fl. 1 fl. Vin nærmest flag på 2 huller.

Dog skal der være over 8 spiller før, der gives præmie på 2 Par 3 huller, Normalt hul 4 og 14

Der betales kun i sommerhalvåret frem til generalforsamlingen, og der er kun præmier i sommerhalvåret
Præmierne købes hovedsageligt ved klubbens sponsor.
Der kan kun vindes præmie 1 gang i mdr. pr. spiller.

Ved udflugter skal man have deltaget i Hjorteklubben mindst 5 gange incl udflugter i sommer halv året, for at klubben giver tilskud til mad/drikkevarer.

Evt. overskud kan anvendes som tilskud til Klubfesten eller hvad bestyrelsen afgør.
Hjorteklubben kan deltage i diverse matcher der bliver tildelt klubben.

Love og regler: Hjorteklubben forpligter sig til at følge de angivne regler under Dansk Golf Union og Blåvandshuk Golfklub.

Bestyrelse: Formanden vælges i ulige år og Kasserer vælges i lige år. for 2 år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Formand Ina Christensen Tlf. 20 58 16 10

Kasserer Lars Nissen Tlf. 28 32 05 78

Bestyrelsesmedlem Bente Larsen Tlf. 40 42 72 18