Fyraftensgolfere

Fyraftens-golferne er en klub i klubben – kun for mænd.
Klubben er for golfere, der først kan spille efter fyraften.
Vi mødes hver torsdag for at spille golf og få en hyggesnak bagefter.
Der betales et årligt kontingent, som blandt andet går til vores årlige afslutningstur.
Efter et fastlagt program spilles hver torsdag en turnering, som præmieres.

Medlemmerne har maksimalt 36 i spillehandicap.
Klubben kan højst have 26 medlemmer.
Nye medlemmer optages i den rækkefølge, de indstilles til bestyrelsen.
Bestyrelse: Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Generalforsamling afholdes efter årets næstsidste spillerunde
Ansvarlig:
Navn Telefon
Michael Mouritsen (Formand) 60643527
michaelmouritsen65@gmail.com
 Besøg klubbens hjemmeside her