Pro’info

Der er igen for 2023, lavet en aftale med Arne Tinning.

Der er som udgangspunkt, 1 gratis lektion, pr. medlem. Hvis der ønskes flere lektioner, er det for egen regning.

Der vil på opslagstavlen (ved klublokalet) hænge et opslag om, hvornår der er træningstider.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen