top9

Lokale Regler

1. Markeringer:

Hvide pæle: Out of Bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud                                                               Blå pæle med sort top . Areal under reparation med spilleforbud                                                                Røde, gule og blå pæle er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2.

2. Veje

Vejen med vejsider samt stolper og tov ved vejen tværs af 17. og 18. hul er ikke flytbare forhindringer. Regel 24.2. Hvor vejsiden afgrænses af træer, defineres vejsidens grænse som linjen mellem træernes forkant mod vejen.

3. Stier

Banens øvrige veje og stier med kunstige overfladebelægninger er ligeledes ikke flytbare forhindringer. Regel 24.2. Flis defineres som løse naturgenstande. Regel 23-1.

4. Droppezone

Hvis bolden ender i gul hazard bag green på hul 14, må droppe zonen til højre for green anvendes. Regel 26-1.

5. Sprinklerhoveder

Fast anbragte sprinklerhoveder er ikke flytbare forhindringer. Regel 24.2. Såfremt sprinklerhovedet er anbragt indenfor 2 køllelængder fra green, gives der også lempelse i relation til spillelinjen, såfremt bolden ikke ligger længere end to køllelængder fra dækslet. Bolden må renses.

6. Out of Bounds

(hvide pæle) Hul 1 – 2 – 3 – 6 – 8 – 9 og 18

7. Afstandsmærker

50, 100 og 150 m. er udmålt til midten af green.

8. Afstandsmåling

I Blåvandshuk Golfklubs turneringer må en spiller skaffe sig oplysning om afstande ved at bruge afstandsmåler.
Hvis en spiller under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillet (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), overtræder spilleren regel 14-3.

9. Tilfældig flytning af bold på green.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Note: Hvis spillerens bold er flyttet af vind, vand eller et andet naturfænomen såsom tyngdekraften, skal bolden spilles, som den ligger, fra dens nye position

Punkt 5 og 6 gælder ikke for Pay- and play Skoven

Læg tørv på plads og ret nedslagsmærker på greens op.

I bunkers: Hele riven skal lægges ned i bunkeren, og den skal lægges på tværs af spilleretningen.

En del af
sportspark-logo