top9

Lokalregler

Lokalregler for Blåvandshuk Golfklub og Skovbanen.

Hvide markeringer:            Out of bounds

Røde:                                  Strafområder

Blå markeringer:                Areal under reparation

Grøn top:                            Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller malede striber.

1) Veje/Stier

Alle veje og stier på banen, også overgange over grøfter som ikke er i strafområde, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

2) Alle pæle på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

3) Sprinklere

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

4) Droppezone

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på hul 5, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

5) Beskyttelse af unge træer

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

6) Forkert green

En forkert green indbefatter også forgreen, klippet lavere end fairway. Lempelse efter 13.1f

7) Rå-, då og kronvildt: Ekskrementer.

Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra rå-, då- og kronvildt behandles enten som:

  • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
  • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

8) Intern Out of Bounds (gælder ikke Skovbanen)

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 16 og 17, er kun gældende ved spil af hul 17. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

9) Provisorisk bold for en bold i et strafområde (gælder ikke Skovbanen)

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 8, 11, 15 og 17 må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;

  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf = 2 strafslag i slagspil og tabt hul i hulspil

10) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU, maj 2024

golfr-page-001

En del af
sportspark-logo