top9

Lokalregler

Lokalregler for Blåvandshuk Golfklub og Skovbanen.

 

Hvide markeringer:                      Out of bounds

Røde:                                               Strafområder

Blå markeringer:                          Areal under reparation

Grøn top:                                        Område med spilleforbud

 

1) Veje/Stier

Alle veje og stier på banen, også overgange over grøfter som ikke er i strafområde, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

 

2) Alle pæle på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

 

3) Sprinklere

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

 

4) Droppezone

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet bag greenen på hul 14, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen, der er markeret med 4 sorte pæle. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

 

5) Beskyttelse af unge træer

Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

6) Forkert green

En forkert green indbefatter også forgreen klippet lavere end fairway. Lempelse efter 13.1f

7) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

 

8) Rå-, då og kronvildt: Ekskrementer.

Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra fra rå-, då- og kronvildt behandles enten som:

En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller

Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

 

9) Intern Out of Bounds (gælder ikke Skovbanen)

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 7 og 8, er kun gældende ved spil af hul 8. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

10) Provisorisk bold for en bold i et strafområde (gælder ikke Skovbanen)

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 2, 6, 8 og 17 må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid:

 1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf = 2 strafslag i slagspil og tabt hul i hulspil.

Standard lokalregel E-5

“Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

 1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

 

 1. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

 

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

golfr-page-001

En del af
sportspark-logo