top9

Lokalregler

Lokal regler

Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere.

“Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.”

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.:

 Lempelsen tages ved at droppe i bunkeren inden for en køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse. Hvis du i stedet ønsker at tage lempelse på flaglinjen uden for bunkeren, kan du gøre det – det giver ét strafslag mod normalt to. Du kan ikke tage lempelse, hvis det blot er din stance, der er generet.

golfr-page-001

En del af
sportspark-logo