Klubmestre/Årsmester

Klubmesterskab slagspil 2018

Handicapgruppe 4,5-18,4
Klubmester: Jesper Nielsen

Handicapgruppe 18,5-26,4
Årsmester: Torleif Skouboe

Handicapgruppe 26,5-36
Årsmester: Flemming Pedersen

Klubmesterskab hulspil 2018

Handicapgruppe 4,5-18,4
Klubmester: Jesper Nielsen

Handicapgruppe 18,5-26,4
Årsmester: Torleif Skouboe

Handicapgruppe 26,5-36
Årsmester: Karsten Skjøtt