top4

Historie

Golfbanen i Ho er projekteret af banearkitekten  Erik Faurholt.
Blåvandshuk Golfklub blev starte som en støtteforening allerede i 1988, men først i 1990 lykkedes det at finde det nuværende areal i Ho, som lever op til kravene til en golfbane.
Der blev dannet et aktieselskab med navnet Blåvandshuk Golfbane A/S til at forestå etableringen af banen.
Det nødvendige areal blev erhvervet, herunder en gammel tre-længet bondegård.

I løbet af 1992 viste det sig imidlertid, at det ikke blev muligt at fremskaffe den nødvendige kapital hos lokale interesser, og selskabet blev solgt til  Finn Gramvad, der indskød den nødvendige kapital i selskabet og færdigbyggede banen i 1993.

Den omfattede en komplet 18 hullers bane, en 9 hullers par 3 bane , driving range, putting green, træningsbunker og indspilsgreen

Samme år blev der indgået en lejeaftale med Blåvandshuk golfklub, der bl.a. fik overladt rettighederne til benyttelsen af 18 hullers banen til sine medlemmer.

I juni 1994 blev banen officielt indviet og i de følgende år blev den gamle 3-længede gård totalt ombygget og udvidet med restaurant, klublokale, kontorer, omklædningsrum og golfshop m.v.

I 2004 blev golfcentret udvidet med en 9 hullers pay and play bane kaldet Skovbanen, der omfatter par 3 og par 4 huller.

Finn Gramvad, hvis tid som baneejer var præget af positive konjunkturer, solgte i 2006 sit livsværk til Bruno Jensen, der ejede banen indtil 2014. Han måtte forholde sig til den modsatte tendens, men  kunne glæde sig over, at banen i 2010 af greenfeegæster blev kåret som Danmarks smukkeste, og han fik i 2011 Skovbanen DGU godkendt. Samme år stiftedes Skovklubben.

Nuværende ejere af banen er Jan Pedersen og Alex Lau, der prioriterer, at banekvaliteten og faciliteterne i det hele taget skal være i top, samt at såvel medlemmer som gæster skal føle sig velkommen.

 

Blåvandshuk golfklub blev medlem af DGU i 1993. Udover at  medvirke til at medlemmerne får så gode muligheder for at spille golf som muligt, så er det karakteristiske for klubben, at man lægger vægt på fællesskabet og det sociale liv. Dette afspejles i klubbens slogan: –bliv medlem af Danmarks hyggeligste golfklub.

De to klubber (Blåvandshuk Golfklub og Skovklubben), som er tilknyttet Golfcentret, er selvstændige klubber, men har et tæt samarbejde og fælles sekretariat.