top11

Company Day

Company Day på Blåvandshuk Golfcenter, bliver afholdt Fredag den 11. september 2020

Pris pr. hold: 4.000.-

Spillemæssige oplysninger:

Spillerne skal have et  EGA handicap

Der spilles med maksimum spillehandicap 36. Der er ingen handicap reduktion

Individuelt spilles der i 2 lige store rækker.

Holdet består af 4 spillere , der spiller en 18 hullers stableford match. Holdscoren opnås ved at de 3 bedste scores på hvert hul lægges sammen.

Den enkelte spiller har pligt til at kontrollere det udleverede scorekort. Egen hjemmeklub påføres holdscorekortet. Evt. rettelser i handicap  skal meddeles matchledelsen inden matchen starter. Deltagerne have et EGA handicap og skal kunne fremvise gyldigt DGU kort, udenlandsk medlemskort eller green-pas kort. Scorekortene sendes efter matchen til hjemmeklubben.  Der vil løbende gennem matchen blive kontrolleret, at alt foregår korrekt. Er der påført ukorrekt score eller er golfreglerne ikke overholdt, vil hele holdet blive diskvalificeret.

Der fortages lodtrækning om starthul.

Holdscorekort og individuelle scorekort skal føres før udslag på næste hul. Holdscorekort og scorekort skal afleveres snarest efter afslutning af matchen.

Ved lige scores er det holdet med den laveste handicap der vinder. Er holdene stadig lige anvendes lodtrækning. Samme princip anvendes ved de individuelle placeringer.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Annie på telefon 2030999, eller annielauridsen2@gmail.com

 

Yderlige oplysninger ved Blåvandshuk Golfklub, Søndertoften 29, 6857 Blåvand   tlf. 75278535  mail.: sekretariat@blaagolf.dk