Sidste nyt.

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, søndag den 12. november 2017 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes i Restaurant Ho Bugt

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  1. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år.
  1. Forelæggelse af det reviderede regn skab til godkendelse.
  1. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
  1. Forslag fra bestyrelsen
  1. Forslag fra medlemmer (forslag fra medlemmer skal – for at kunne behandles på ordinær generalforsamling – være indgivet skriftligt senest den 15. oktober.)
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Annie Lauridsen, Niels Brinck og Ernst Brogaard Andersen (Ernst modtager ikke genvalg)
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Eventuelt.
  1. Formanden for afsluttende bemærkninger.

Husk at der forud for Generalforsamlingen er match med gunstart kl. 10.00.

Tilmelding til Match på Golfbox eller på opslagstavlen.


Ny lokal regel

flyt bold

Det kan være farligt at være greenkeeper, så hjælp dem sikkert hjem.

Tag et kig på en lille video.

Blåvandshuk Golfklub
Søndertoften 29
6857 Blåvand
Tlf.: 75278535 og 40985003
sekretariat@blaagolf.dk