Velkommen til

Blåvandshuk GolfCenter og Restaurant Ho Bugt

Danmarks hyggeligste Golfklub

Tidsbestilling via GolfBox

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, søndag den 12. november 2017 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes i Restaurant Ho Bugt

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  1. Beretning af klubbens virksomhed i det forløbne år.
  1. Forelæggelse af det reviderede regn skab til godkendelse.
  1. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
  1. Forslag fra bestyrelsen
  1. Forslag fra medlemmer (forslag fra medlemmer skal – for at kunne behandles på ordinær generalforsamling – være indgivet skriftligt senest den 15. oktober.)
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Annie Lauridsen, Niels Brinck og Ernst Brogaard Andersen (Ernst modtager ikke genvalg)
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Eventuelt.
  1. Formanden for afsluttende bemærkninger.

Husk at der forud for Generalforsamlingen er match med gunstart kl. 10.00.

Tilmelding til Match på Golfbox eller på opslagstavlen.

28/9 Greens er blevet proppet.

Desværre, men dette er en nødvendighed. Kig på denne link: https://www.youtube.com/watch?v=0u5YGBy9RHo&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ

Hvor Nationalpark Vadehavet har sin nordlige grænse ved Ho og Blåvand, findes også indgangen til Naturpark Vesterhavet.

Netop her mellem Ho og Skallingen ligger Blåvandshuk Golfcenter midt i de naturskønne omgivelser med Ho Bugt som kulisse.

En helt speciel flora og fauna giver nye oplevelser året rundt. Ikke to dage er ens med tidevandets bevægelser i Ho Bugt og årstidernes skiften i den smukke natur. Den rene friske luft og roen… det kan ikke beskrives, men skal opleves i “Eventyrets land”.

 

NAT-GOLF MATCH!

 

Kære Nat Golfer!                                                                                        

 

Kom ud og spil golf i mørket med LED lysbolde. Banen er pyntet op med lyssticks og månen skinner henover den.

 

For yderligere information skriv til info@blaavandshukgolf.dk

natgolf-oval

Banner Klovnesponser 2016

En del af
sportspark-logo